Muzeum polních železnic

Drásov - Feldbahnmuseum

Fotogalerie stavební činnosti muzea polních železnic

Feldbahnmuseum - Hl. stránka > Fotogalerie > Stavba

Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic
Drásov Drásov Drásov Drásov Drásov
Fotogalerie stavební činnosti v muzeu polních železnic Drásov zobrazuje stavbu - pokládku kolejí a výhybek a štěrkování kolejového lože, tak jak se normálně na polních železnicích provádí. Na obrázcích jsou záběry z pokládky kolejí a vkládání výhybky v lokomotivním depu Muzea polních železnic. Na výše zobrazených obrázcích Muzea polních železnic můžeme vidět také ohýbání kolejnic rozchodu 600mm na kolejové ohýbačce a kladení jedné z ostrých výhybek pro vjezd do remízy muzea polních železnic Drásov.