Muzeum polních železnic

Drásov - Feldbahnmuseum

Nákladní vozy muzea polních železnic

Feldbahnmuseum - Hl. stránka > Fotogalerie > Nákladní vozy

Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Vozy pro přepravu sypkých hmot "kiplory"
Muzeum polních železnic Samovýsypný vozík
Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Požární vůz a vůz pro přepravu PHM
Muzeum polních železnic Muzeum polních železnic Cisterna s čerpadlem
Muzeum polních železnic Plošinový vůz
s nákladem stabilního
motoru.
Nákladních vozů je na dráze Muzea polních železnic větší počet a slouží především ke svému účelu - provozních požadavků Muzea železnic Drásov. Můžeme zde najít několik cisteren, plošinových vozů, výsypných kiplor a otevřených vozů. Zvláštní skupinu představují nákladní vozy traťové služby - tj vozy sloužící k úpravě a údržbě kolejového svršku. Muzeum polních železnic vlastní kačák, plošinový vůz pro přepravu kolejových ohýbaček a skříňový vůz s podkladnicemi, hřeby, šrouby a kolejovými spojkami.